Realizacje

instalacje niskoprądowe

instalacje niskoprądowe

instalacje w biurowcach

obiekty biurowe

połączenia wyrównawcze

instalacje połączeń wyrównawczych

instalacje użyteczności publicznej

obiekty użyteczności publicznej

instalacje mieszkaniowe

obiekty mieszkaniowe

instalacje przemysłowe

obiekty przemysłowe

instalacje fotowoltaiczne

instalacje fotowoltaiczne

instalacje silnoprądowe

instalacje silnoprądowe

Aktualne realizacje:

  • Przebudowa zabytkowego Pałacu w Łoniowie /przebudowa zasilania, instalacje silno i słaboprądowe kompleksowo
  • Budowa hali wysokiego składowania Szczepańcowa k/Krosna / instalacje silno i słaboprądowe kompleksowo
  • Budowa budynków w zabudowie szeregowej Rzeszów ul. Powstańców Listopadowych / instalacje silno i słaboprądowe kompleksowo
  • Rozbudowa budynku użyteczności publicznej Wielopole Skrzyńskie /przebudowa zasilania, instalacje silno i słaboprądowe kompleksowo
  • Modernizacja Energetyczna Budynku Szkoły Podstawowej w Hoczwi / przebudowa instalacji oświetleniowej/
  • Budowa MARKETU PSB MRÓWKA w Hoczwi / instalacje silno i słaboprądowe kompleksowo/